ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV โดยใช้ชุดการศึกษาด้วยตนเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

View Badge User
บัญชีผู้ใช้งานในระบบ
42.82k Total Sales

8,258

Total Orders
 • ครูชำนาญการพิเศษ
  Mobile, Earbuds, TV
  82.5k
 • ครูชำนาญการ
  T-shirt, Jeans, Shoes
  23.8k
 • ครู
  Fine Art, Dining
  849k
 • ครูผู้ช่วย
  Football, Cricket Kit
  99
 • User
  Paypal
  Send money
  +82.6
  USD
 • User
  Wallet
  Mac'D
  +270.69
  USD
 • User
  Transfer
  Refund
  +637.91
  USD
 • User
  Credit Card
  Ordered Food
  -838.71
  USD
 • User
  Wallet
  Starbucks
  +203.33
  USD
 • User
  Mastercard
  Ordered Food
  -92.45
  USD